Konta oszczędnościowe

Poleć jak inni znajomym:

Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Toyota Bank

Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 7.97 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 30.00 PLN

Oprocentowanie: 5.78 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Indeksowane Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 30.00 PLN
Odsetki po podatku 7.97 PLN
Oprocentowanie 5.78 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.

Oprocentowanie skonstruowane na bazie stawki WIBOR 3M
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 30.00 PLN 30 zł (Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca, jeśli w poprzednim miesiącu nie nastąpiło zmniejszenie salda, z wyłączeniem transferu środków w celu założenia lokat w Toyota Banku)
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje

Poleć jak inni znajomym: